Uitnodiging Dorpstafel donderdag 21 november 2019Geachte mevrouw, meneer,

Graag nodig ik u donderdag 21 november a.s. uit voor de dorpstafel Nieuw- en Sint Joosland. De dorpstafel wordt gehouden in het Dorpshuis (Durps uus op d’n oek), Veerstraat 2.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Vanaf 19:30 staat koffie en thee voor u klaar. U bent van harte uitgenodigd.

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda Mededelingen
2. Verslag van dorpstafel van 28 mei 2019 (zie onderstaande link)
http://www.dvnieuwland.nl/dorpskrant/2019/dorpstafel_28_mei_2019_concept.pdf
3. Vragen aan Politie en Handhaving
4. Peilen van belangstelling voor het oprichten van een whatsapp-groep (en toelichting hierop)
5.  Vuurwerk(overlast); vraag om input vanuit de zaal
6. Ontwikkelingen rondom Trekdijk
7. Diverse mededelingen van de dorpswethouder, de dorpsmanager, de  dorpsvereniging en de teams van Dorp van de Toekomst
8. Aanvragen dorpstafelbudget (in te zien op de dorpstafel)
9. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsvereniging en de dorpswethouder,

Mevrouw H.A. (Rianne) van Iwaarden

Wijkmanager Middelburg Zuid/Griffioen/Nieuw- en Sint Joosland/Mortiere

Gemeente Middelburg

Afdeling Wijk en Bestuur

Postbus 6000

4330 LA Middelburg

Tel. (0118) 67 55 36

Tel. 06-46 26 57 94

Fax (0118) 62 37 17

www.middelburg.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag