Het zal menigeen van u zijn ontgaan. Maar de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt vervangen door nieuwe wetgeving. Dat is de “Omgevingswet”. Niet minder belangrijk als het gaat om uw directe leefomgeving in de nabije toekomst. In januari werd in dat kader een voorontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegd door onze gemeente.

Naast verschillende scenario’s, is voor ons de meest in het oog springende ontwikkeling een zogenaamd energielandschap. Over de gehele oostelijke flank van ons dorp (gemeente) is zo’n landschap ingekleurd! Dat strekt zich uit vanaf de landwinkel van Elenbaas aan de Langeweg tot aan de boerderij van de fam. De Kraker (Binnendijk) achter het Oudedorp.

Zie de volgende link: Berichten over Denk mee over de toekomst van Middelburg! | in Doe Mee op Middelburg Ontmoet

Het argument om een dergelijk plan in een belangrijk stuk als de Omgevingswet op te nemen is dat er infrastructuur (kabel en transformatoren) ter plekke aanwezig is. Maar bedenk wel dat een energielandshap kan betekenen dat de Oud Sint Jooslandpolder kan worden getransformeerd in een industrieterrein, Waar duurzaam geproduceerde energie wordt gegenereerd, opgeslagen en/of gedistribueerd. Terwijl de Trekdijk nog onder de rechter ligt, komt de gemeente al
met het volgende plan. Dat kan minstens even ingrijpend zijn voor ons dorp. Hoe zot wil je het hebben? Wij hebben daarom als bestuur namens u als bewoner ‘pro forma’ een zienswijze ingediend bij de gemeente. Daarin hebben wij de bedenkingen geformuleerd.
Verdere overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder is aanstaande. Maar gelet op onze ervaringen aan de Trekdijk, kunnen wij niet uitsluiten dat ook hier weer een werkgroep aan het werk mag. Om wellicht ook te eindigen bij de Raad van State?