‘Werkgroep Trekdijk: Arnestein is betere plek’

'Werkgroep Trekdijk: Arnestein is betere plek'  
Namens de werkgroep Trekdijk is op 17 juni in de raadszaal o.a. om de
volgende redenen een presentatie gegeven over de exploitatieopzet
Trekdijk, waarop de huidige plannen van de gemeente zijn gebaseerd. Hoewel deze exploitatieopzet naar onze mening erg rooskleurig is en
vooral financieel gedreven, wordt deze wel als referentie gezien voor de andere door het participatieteam Trekdijk voorgestelde invullingen.
Bovendien heeft tot dusver de Middelburgse Bedrijvenclub,
mede-participant binnen het participatieteam, aangegeven in beginsel
nog steeds achter de exploitatieopzet te staan. De presentatie leidde tot onderstaand artikel in de PZC, waarop de volgende kanttekeningen.
Op de oude kavel van de Vitrite heeft de gemeente geen recht van terugkoop. Deze braakliggende kavel is in de presentatie genoemd omdat
deze niet verkocht raakte voor een veel lagere grondprijs dan de prijs
die de gemeente verwacht te ontvangen voor de ruimere, en daarom
normaliter een lagere prijs opleverende, kavels op de Trekdijk. Dat de
andere door het participatieteam voorgestelde invullingen van de
Trekdijk waarschijnlijk minder lucratief zijn, is niet door ons gezegd.
Met onze presentatie hebben we juist willen aantonen hoe onwenselijk, ook financieel, het plan volgens de exploitatieopzet is: "De gemeente
onderschat de kosten voor de Trekdijk, en overdrijft de opbrengsten.” Alle invullingen worden momenteel door ambtenaren getoetst aan een aantal criteria. We zullen deze toetsingsresultaten, die we overigens
eind mei al hadden moeten ontvangen, net als de exploitatieopzet van
het huidige plan van de gemeente, ook financieel kritisch beoordelen.  
Hans van Hal, werkgroep Trekdijk

No Comments Yet.

Leave a comment