Raad geïnformeerd over aangepast vervolgtraject participatie!

Het college heeft per memo de raad geïnformeerd over het aangepaste vervolgtraject participatie Trekdijk. Aangepast n.a.v. het op 12 april aangenomen amendement op het betreffende raadsvoorstel. Ook de dorpsvereniging, de werkgroep Trekdijk en de Middelburgse Bedrijvenclub zijn gelijktijdig over deze memo geïnformeerd. Het college wil de vervolgparticipatie laten begeleiden door een onfhankelijke procesbegeleider en een landschapsarchitect.
De memo is opgenomen onder Actieve informatieplicht op de agenda van de raadscommissie Ruimte van 17 mei.

No Comments Yet.

Leave a comment