Politieke crisis in Middelburg: motie van afkeuring tegen college

De voltallige Middelburgse oppositie heeft een motie van wantrouwen

ingediend tegen het gemeentebestuur. In het dossier Trekdijk is het college volgens de oppositie beloftes niet nagekomen en is de raad onvoldoende geïnformeerd. "Het college heeft ons bewust verkeerd geïnformeerd."

De motie van afkeuring is hard aangekomen in het stadskantoor. Een beschuldiging van onjuist informeren van de raad wordt gezien als een 'politieke doodzonde'.

Oppositiepartijen ChristenUnie, Pvda, Groen Links, SP en D66 zijn verontwaardigd over het optreden van het college in het dossier Trekdijk.
Ondanks eerdere toezeggingen blijkt dat het college geen onderzoek heeft gedaan naar alternatieve invullingen voor de Trekdijk. Andere opties, behalve die van een bedrijventerrein, zijn nooit serieus onderzocht. In een memo aan de raad schrijft het college in maart: "De gemeente heeft enkel het scenario bedrijventerrein onderzocht, informatie over eerder onderzochte scenario's is niet voorhanden."

Maar in de afgelopen jaren belooft het college van burgemeester en wethouders herhaaldelijk wèl alternatieven te zullen onderzoeken. En die blijken niet realistisch, liet het college telkens aan de raad weten. Andere opties als een zonnepark, landbouw of woningbouw zouden niet kunnen of leveren niet genoeg op.

Oppositiepartijen zijn verbolgen nu blijkt dat die alternatieven nooit grondig zijn onderzocht. "Dan heb je dus op basis van verkeerde informatie een besluit genomen en dan kan je het college dus echt niet vertrouwen", zegt Willemien Treurniet van de Christen Unie, "Het college heeft ons - denk ik dan - bewust verkeerd geïnformeerd."

Fractievoorzitter Jeroen Louws van de PvdA is net zo verontwaardigd. "Ik heb nota bene vorig jaar in verkiezingstijd in een zaaltje in Nieuw- en Sint Joosland lopen verkondigen dat een bedrijventerrein echt de enige optie is", zegt hij, "Nu voel ik mij behoorlijk in de maling genomen."

De partijen schrijven in de motie dat er geconstateerd moet worden dat in januari of in maart onzorgvuldige informatie is vertrekt over onderzoek naar alternatieven voor de Trekdijk. De motie "keurt de handelswijze van het college af. Het niet zorgvuldig informeren van de raad moet het college aangerekend worden."

Fractievoorzitter Willemien Treurniet van de ChristenUnie zegt op de radio bij Omroep Zeeland dat het vertrouwen 'zeker' is geschaad. Ze hoopt dat het college dit aangrijpt om het vertrouwen terug te winnen. De motie van afkeuring is een signaal, bedoeld om aan te geven dat het dagelijks gemeentebestuur niet op deze manier moet omgaan met de raad en de burgers, zegt Treurniet. "Ik hoop dat we op een goede manier met elkaar verder kunnen gaan."

De betrokken wethouders Carla Doorn (LPM) en Johan Aalberts (CDA) willen niet reageren, net als de rest van het Middelburgse college. De komende dagen willen zij het uitzoeken of er echt geen onderzoek naar alternatieve invullingen van de Trekdijk is gedaan.
Donderdagavond 11 april zullen zij in de gemeenteraad verantwoording afleggen. Die avond wordt ook de motie van afkeuring in stemming gebracht.

Klik voor het artikel en interview op de website van Omroep Zeeland

Zie ook het artikel op de website van de PZC

No Comments Yet.

Leave a comment