Oproep voor meeting over de plannen Trekdijk

De dorpsvereniging vraagt uw aandacht voor de plannen aan de trekdijk!

Voor de trekdijk is een plattegrond gemaakt met daarop ingekleurd een aantal mogelijke invullingen voor de toekomst. Dit zal uiteraard ook uw belangen raken. Want wat zullen de gevolgen zijn voor uw leefbaarheid op dit dorp? Daarom is uw steun van groot belang. Komt alle en besprek de mogelijkheden met ons.
Een zelfde presentatie werd op 13 mei j.l. gegeven aan de commissie ruimte v/d gemeente Middelburg. Zie link: https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/7604269/1/Presentatie_Trekdijk
Tot ziens aan de dorpstafel.
Mede namens de leden van de werkgroep “Trekdijk”.

1 Response

  1. Presentatie van de Werkgroep Trekdijk is een doorwrocht werkstuk. Van harte hoop ik dat deze serieus wordt genomen en dat er uiteindelijk een oplossing uitrolt die voor Nieuwland acceptabel is. Wim Staat

Leave a comment