Pers geïnformeerd over adviessenario van college; werkgroep Trekdijk teleurgesteld

Op 22 oktober hebben het college en de werkgroep een persbericht uitgereikt en toegelicht aan de pers over het adviesscenario dat het college op 14 november als raadsvoorstel aan de raad wil voorleggen.
Eerst het college apart met de pers. Daarna de leden van de werkgroep Trekdijk in het participatieteam met de pers.
Van de pers waren de redacties van de PZC, Omroep Zeeland, De Bode en radio WFM96 aanwezig.
Ron Thiry is als woordvoerder van de werkgroep geïnterviewd door Omroep Zeeland en WFM96.

  • Omroep Zeeland met interview: ‘Alternatief plan voor bedrijventerrein Trekdijk mét groenstrook’.
  • PZC Werkgroep Trekdijk: ‘Misbruikt en bedrogen door gemeente Middelburg’.
  • de Bode Overigens was Eugene de Kok, de redacteur van het artikel in De Bode, alleen aanwezig bij het gesprek met het college.
    Marijn Riemens verving hem voor het gesprek met de werkgroep. Mogelijk volgt nog een aanvulling van Marijn.


    Mede namens Ron Thiry en John de Rijke van het participatieteam Trekdijk
    Hans van Hal

No Comments Yet.

Leave a comment