Middelburg houdt de boot af met alternatieven voor Trekdijk

Verhuizing van de voetbalvelden en de huisartsenpraktijk vanuit het dorp naar een nieuw bedrijventerrein er net buiten, kan wel degelijk goed zijn voor de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland. Dat zeggen de VV Nieuwland en de huisarts. Toch doet het college van B en W er nu niks mee.

Lees het volledige artikel op de website van PZC.

Het artikel is mede naar aanleiding van hetgeen besproken in de vergadering 2 november van commissie Ruimte.
Hierin werd de memo behandeld, waarin het college aangeeft hoe er is gehandeld sinds de motie van de LPM van 5 maart 2020.

Inspraak door werkgroep Trekdijk
Voorafgaand aan het debat in de commissievergadering werd namens de werkgroep Trekdijk ingesproken door Willy Oorthuijsen.
Hij doet een oproep om niet alleen aan de belangen van Middelburg te denken, maar Nieuwland juist uit zijn achterstandssituatie te halen. Dat is ook in het belang van Middelburg. Willy wijst op de dichtgetimmerde en verpauperde Roode Leeuw en de voormalige garage Joosse, die is verworden tot een opslagplaats van oud ijzer. Wanneer er dan ook nog een bedrijventerrein bij komt, roept dat associaties op met Doel bij Antwerpen met zijn dichtgetimmerde panden.

Voor de ingesproken tekst en het debat, zie vanaf pag. 4 van het verslag van de vergadering.

No Comments Yet.

Leave a comment