Enquête inwoners Nieuw- en Sint Joosland

Zoals in de dorpskrant van april 2020 was aangekondigd, heeft de werkgroep Trekdijk in overleg met het bestuur van de dorpsvereniging besloten om een enquête te houden onder de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland.
De enquête bevat 12 vragen voorafgegaan door een uitgebreide toelichting. Ze is bedoeld voor alle inwoners van 16 jaar of ouder. Zodra de resultaten van de enquête bekend zijn, worden deze op deze website vermeld.
Als de resultaten daar aanleiding toe geven, wordt geprobeerd het reeds door de raad besloten adviesscenario Trekdijk hierop aan te passen.

No Comments Yet.

Leave a comment