Bodemonderzoek Trekdijk.

Beste bewoners van Nieuw- en Sint Joosland,

Volgende week maandag start het Archeologisch vervolgonderzoek. Het nu geplande vervolgonderzoek richt zich op 2 middeleeuwse vindplaatsen die eerder dit jaar zijn gevonden/bevestigd tijdens het proefsleuvenonderzoek,

Ter informatie hebben wij in de bijlage een overzichtskaart bijgesloten waarop de locaties staan aangegeven.

Mocht u meer achtergrondinformatie wensen kunt u ook het RIS raadplegen daar treft u ook meer informatie ook over andere onderzoeksresultaten (klik hier https://middelburg.raadsinformatie.nl/modules/5/Actieve%20informatie/623561).

ADC Archeo Projecten start op maandag 2 november, de verwachting is dat de werkzaamheden voor eind november worden afgerond. Tijdens het werk staan o.a. een schaftwagen en enkele werkbussen in de directe omgeving van de Trekdijk geparkeerd.

Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze archeoloog Bernard Meijlink (0652552925) of met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Johan Padmos
Projectleider

Gemeente Middelburg
Afdeling Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA  Middelburg
Tel. (0118) 67 53 37
Fax. (0118) 62 37 17
www.middelburg.nl

No Comments Yet.

Leave a comment