Bestemmingsplan “bedrijventerrein Trekdijk”

Nieuwe Gemeentelijke ontwikkelingen rond de Trekdijk.

Foto: Ko de Visser

Medio februari bereikte ons het bericht van de projectleider  “Trekdijk”, dhr. J. Padmos dat het college het bestemmingsplan “bedrijventerrein Trekdijk” gaat voorbereiden om het vervolgens ter inzage te leggen. Naar verwachting zullen de stukken in maart van dit jaar voor een periode van zes(6) weken ter inzage worden gelegd. Bedoelt voor reacties en overleg met een ieder die reageert.

Voor U als bewoner van dit dorp van belang de berichten hier omtrent in de schrijvende pers zoals “de Bode” in ogenschouw te nemen. Zodat u nader kennis kan nemen van de plannen. En mogelijke met aanbevelingen dan wel vragen te komen. Ergo, blijf betrokken bij de zaken die U aangaan.

Mochten u verdere vragen hebben over het vervolgproces dan kunt u contact opnemen met de werkgroep Trekdijk, of direct met de projectleider van de gemeente.

Foto: Ko de Visser

Werkgroep :

John d Rijke, 06 1205 5214.

Projectleider Gemeente:

Johan Padmos,  06 4634 4450.

No Comments Yet.

Leave a comment