’18 februari: Informeren commissie Ruimte over participatietraject’

'18 februari: Informeren commissie Ruimte over participatietraject'

 

Voorafgaand aan de vergadering van commissie Ruimte op 18 februari, zal het Participatieteam Trekdijk tussen 18:30 en 19:15 uur een uitleg geven over de voortgang van het participatieproces. Dit gebeurt in de raadszaal van het stadskantoor.

John de Rijke, Ron Thiry en ondergetekende doen dit als vertegenwoordigers van de werkgroep Trekdijk; Hans van Stel als vertegenwoordiger van de Middelburgse Bedrijvenclub.

Aan de hand van een korte presentatie wordt in vogelvlucht getoond wat tot dusver is gedaan en wat er nog moet gebeuren, zodat na de zomer het eindvoorstel naar de gemeenteraad kan. Vervolgens zal door de leden van het Participatieteam nader op enkele onderwerpen worden ingegaan en kunnen vragen van de aanwezige commissieleden worden beantwoord. Naast commissieleden worden ook raadsleden verwacht om zich te laten informeren en/of vragen te stellen.

Belangstellenden zijn welkom!

Net als bij commissie- en raadsvergaderingen, zal ook van deze bijeenkomst een geluidsopname worden gemaakt.
Deze is live of achteraf te beluisteren, via de volgende link.

 

De kans is groot dat in de eropvolgende vergadering van de commissie het onderwerp ook aan bod komt.

12 februari 2019

Namens de vertegenwoordigers van de Werkgroep Trekdijk in het Participatieteam.

Hans van Hal

Link naar "oude website": klik hier

No Comments Yet.

Leave a comment