Werk aan de weg in Arnestein!

uw kenmerk                                    uw brief van                             ons kenmerk                             bijlage(n)

                                                                                                     168910                                 

contactpersoon                              doorkiesnummer                       datum                                      datum verzending

P. Geldof                                     (0118) 675681                     9 juli 2019

onderwerp

Verbeteren verkeersveiligheid Herculesweg

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij willen wij u informeren over de aankomende werkzaamheden aan de Herculesweg. Aannemersbedrijf Heijmans infra BV zal de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Wat gaan we doen?

Langs de Herculesweg (deel tussen Waldammeweg en Ampèreweg) wordt een fietspad aangelegd.

Het kruispunt Herculesweg – Ampèreweg wordt voorzien van vluchtheuvels en er komt een fietspad rondom.

Daarnaast zal de aannemer op de Herculesweg (het deel vanaf de Waldammeweg richting Arnesteinweg) groot asfaltonderhoud uitvoeren.

De uitvoering vindt plaats in vijf fasen.

Fase 1: Aanleg fietspad langs de Herculesweg. Maandag 19 augustus tot en met vrijdag 6 september 2019.

Fase 2: Werkzaamheden op het kruispunt Ampèreweg – Herculesweg deel 1. Maandag 26 augustus tot en met vrijdag 6 september 2019.

Fase 3: Werkzaamheden op het kruispunt Ampèreweg – Herculesweg deel 2. Maandag 9 september tot en met woensdag 18 september 2019.

Fase 4: Asfaltonderhoud Herculesweg deel 1. Donderdag 19 september tot en met vrijdag 11 oktober 2019.

Fase 5: Asfaltonderhoud Herculesweg deel 2. Donderdag 19 september tot en met vrijdag 11 oktober 2019.

Op de website www.middelburg.nl/herculesweg vindt u de fasering, tekeningen en de planning.

Welke gevolgen heeft dat voor u?

Voor alle faseringen gelden omleidingen. Houd rekening met extra reistijd en verkeershinder. De aannemer zal grotendeels ’s nachts asfalteren om de bereikbaarheid en overlast te beperken. In geval van slecht weer of onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Houdt u de website in de gaten voor actuele data over wegafsluitingen, planning en stand van zaken. 

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 19 augustus tot en met vrijdag 11 oktober 2019.

Graag vragen we u om uw leveranciers en personeel op de hoogte te brengen van deze werkzaamheden.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mij bellen op telefoonnummer (0118) 67 56 81. U kunt ook een e-mail sturen naar werkzaamhedenarnestein@middelburg.nl.

Met vriendelijke groet,

P. Geldof

Vakspecialist Civiele Techniek

No Comments Yet.

Leave a comment