Presentatie alternatieven Trekdijk op dorpstafel

'Presentatie alternatieven Trekdijk op dorpstafel'

Op de dorpstafel van 17 mei is door John de Rijke en Dana Schouw een presentatie gegeven over mogelijke alternatieve invullingen voor de Trekdijk.

Alternatieven
• 1. Herinrichten bestaande terreinen.
• 2. CO2 neutraal.
• 3. Zelfvoorzienend wonen.
• 4. Recreatie.

1 herinrichten bestaande (bedrijven)terreinen
Duurzaam in relatie tot beschikbare ruimte.
• Bestaande bedrijventerreinen optimaal benutten.
• Voormalige stortplaatsen herinrichten.

Agrarische activiteiten verplaatsen bij herinrichten huidige bedrijventerrein.
2 CO2 neutraal
Voorbeeld van industriele restwarmte.
Opslag in zoutoplossing.

3 Zelfvoorzienend wonen
Woonvisie en woningmarktonderzoek
• Bouwplan capaciteit sluit niet goed aan op de woonmilieus en woonwensen.
• Er moet bij de bouw ingezet worden op duurzaamheid.
• Er moet een plan komen voor kwetsbare kernen zoals Nieuw- en Sint Joosland.

Waar is behoefte aan?
• zelfvoorzienende woningen
• (luxe) ouderen- of zorgwoningen
• Starterswoningen en "betaalbare" eensgezinswoningen

Wat brengt het ons?
•Geen bedrijventerrein
•Er blijft veel ruimte over voor groen (entree naar dorp blijft mooi)
.•Trekt gezinnen aan (voortbestaan Lonneboot)
•Behoud (en misschien zelfs toename) van voorzieningen en daarmee werkgelegenheid
Trekdijk = 31 hectare Minimaal 10 hectare is bruikbaar als bouwgrond = +/- 300 woningen
Beleven. Goede aansluiting bij andere faciliteiten.

4 Recreatie
Jaarcijfers 2016, Zeeland
• Meer dan 10 miljoen toeristen
• Besteedden 1,62 miljard euro
• Goed voor 17000 banen

Wat brengt het ons?
• Mooie entree
• Werkgelegenheid
• Versterkt de kern Nieuw- en Sint Joosland

Ponypark
Archeologisch en Historisch ontdekkingspark
Duurzaam bungalowpark

Afsluiting
ideeën? trekdijk@dvnieuwland.nl

No Comments Yet.

Leave a comment