De Trekdijk nu ook op Facebook

'De Trekdijk nu ook op Facebook'

Bij een aantal inwoners van Nieuw- en Sint Joosland, maar ook daarbuiten is het onbegrip en verontwaardiging flink opgelopen nu:
• De coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie het zo kort voor de raadsverkiezingen noodzakelijk vonden in te stemmen met raadsvoorstel exploitatieopzet Trekdijk.
• Zelfs bedrijven tot en met de zware milieucategorie 4.1 worden toegestaan.
• Een prominente CDA-er door zijn afwijkend Trekdijk-standpunt niet meer verkiesbaar blijkt.
Dit heeft geleid tot enkele discussiegroepen op Facebook, zoals "Houd de Trekdijk groen" en "Tegen bedrijventerrein Trekdijk".

Enkele discussies versterken de indruk dat het college waarschijnlijk de Trekdijk met te rooskleurige cijfers misbruikt als noodzaak om de artikel-12 status te vermijden. Helaas heeft het college de vragen die we daarover in en schriftelijk de commissievergadering van 15 januari jl. hebben gesteld, nog steeds niet beantwoord.

De verontwaardiging bestaat niet alleen bij de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland. Inmiddels is van steeds meer kanten belangeloos steun aangeboden. Niet alleen door de ZMf ook vanuit juridische hoek.

No Comments Yet.

Leave a comment