Bedrijventerrein Trekdijk is waanzin

'Bedrijventerrein Trekdijk is waanzin'

Dat kregen de Middelburgse politici, met name CDA-wethouder Aalberts, in de overvolle kerk te horen tijdens het politiek debat in Nieuw- en Sint Joosland. Niet alleen van de Nieuwlanders maar ook van ongeruste bewoners van de nabijgelegen wijk Mortiere. Alleen al op bedrijventerrein Arnestein is nog veel ruimte onbenut. Dat wordt met de Trekdijk alleen maar erger. Maar het is ook slecht voor de leegstand op bedrijventerreinen in Vlissingen. Een CDA-partijgenoot van de wethouder en zijn collega-wethouder uit Vlissingen vinden de Trekdijk dan ook niet nodig.

Komende jaren al overaanbod aan bedrijventerrein
Volgens de officiële onderzoekcijfers van de Provincie is er helemaal geen behoefte aan een nieuw terrein, er is al overaanbod. Op de reactie van wethouder Aalberts dat eigen onderzoek van Middelburg heeft aangetoond dat de Trekdijk in een behoefte zou voorzien, werd met ongeloof gereageerd. De Nieuwlanders beseffen dat dit onderzoek niet objectief was. Zelfs met de cijfers over de leegstand op Arnestein was gesjoemeld.

Is er wel serieuze belangstelling voor de Trekdijk?
Volgens het onderzoek zou er voor 5 hectaren actuele behoefte zijn. Maar of en welke bedrijven miljoenen in de Trekdijk willen investeren blijft onduidelijk. Wel is bekend dat het college van Middelburg erg zijn best doet om minder frisse bedrijven op Arnestein en elders in de regio naar de Trekdijk te lokken. Niet alleen de oppositiepartijen hebben twijfels of er wel serieuze belangstelling is. De werkgroep Trekdijk en de dorpsvereniging van Nieuw- en Sint Joosland willen van de wethouder weten wat voor soort bedrijf en welke activiteiten ze op de Trekdijk kunnen verwachten als de plannen doorgaan. Maar de wethouder weigert deze legitieme vraag al maandenlang te beantwoorden. Is er echt wel serieuze belangstelling?

Coalitiepartijen akkoord met extra miljoeneninvestering
Onder grote druk van het college moeten de coalitiepartijen 22 januari jl. hebben ingestemd om met een aanvullende miljoeneninvestering de Trekdijk te ontwikkelen tot een bedrijventerrein. Daarmee is bereikt dat afwaarderen van de Trekdijk niet meer aan de orde is. Maar of de gedane miljoeneninvesteringen ooit worden terugverdiend is hoogst onzeker.
Wordt Trekdijk volgend fiasco na bouwput?
Het college gokt erop dat het lukt het bestemmingsplan van de Trekdijk te wijzigen in bedrijventerrein. Maar gaat dat wel lukken? Er komt steeds meer steun van instanties en deskundigen, die de plannen van het college afwijzen. De Trekdijk zou na het bouwputschandaal het volgende miljoenenfiasco van Middelburg kunnen worden. Daar hebben we jaren terug al voor gewaarschuwd. Met uiteindelijk alleen verliezers: Het polderlandschap en de inwoners van Middelburg en Vlissingen. Een ieder, die vindt dat de gemeente niet moet speculeren, of vindt dat zo'n smerig bedrijventerrein niet langs de toegangsweg naar Nieuw- en Sint Joosland hoort, kan beter niet stemmen op de huidige coalitiepartijen: PvdA, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie.

Alternatieven gevraagd
De Nieuwanders zijn best bereid mee te denken over minder bedreigende alternatieven. Alle ideeën, waarbij de landschappelijke waarden zo goed mogelijk behouden blijven, zijn welkom. Om geen enkel idee te moeten missen, heeft John de Rijke van de werkgroep Trekdijk langs de entreeweg naar het dorp zelfs een oproep geplaatst.

 

Hans van Hal
Namens werkgroep Trekdijk

No Comments Yet.

Leave a comment