Lia Zwemer overleden

Lia Zwemer overleden


Op zaterdag 11 april 2020 is onze secretaris Lia Zwemer overleden. Zij wordt vrijdag 17 april ter aarde besteld op de begraafplaats aan de Oude Dijk. De familie verzoekt allen die Lia de laatste eer willen bewijzen om vanaf 14.30 tot 14.50u een erehaag te vormen op de route tussen het woonhuis aan de Quarleshavenstraat 19 en de begraafplaats aan de Oude Dijk. Om 15.00u zal daar in besloten kring de begrafenis van Lia plaats vinden.


Lia trad op 16 maart 2004 aan als bestuurslid en heeft daar dus zestien jaar deel van uitgemaakt. Zij toonde een grote inzet bij het behartigen van de belangen van onze dorpsgemeenschap. Het bestuur gedenkt haar met diep respect. Ons medeleven gaat uit naar Jan, de kinderen en de kleinkinderen.

Krina de Visser, voorzitter  Wim Staat, waarnemend secretaris 

No Comments Yet.

Leave a comment