Bij het overlijden van Cees Lodder

Het bestuur kreeg zondag 20 januari het bericht dat wethouder Cees Lodder de dag daarvoor op de leeftijd van 61 jaar was overleden in het ziekenhuis in Goes. Dat was een schok, in de eerste plaats voor zijn directe verwanten. Het was ook een schok voor ons als bestuur, want het betekent het verlies van een politicus met wie wij regelmatig overlegden in zijn functie als dorpswethouder. Ook de leden van de werkgroep Trekdijk hebben hem diverse malen ontmoet.

Het wethouderschap van Cees Lodder heeft helaas maar kort geduurd. Hij was pas sinds mei vorig jaar in functie. Wat ons trof was de betrokkenheid die Cees aan de dag legde. Zo trad hij achter de schermen slagvaardig op in de kwestie van de dumpers. Cees kon geen ijzer met handen breken maar hij droeg wel oplossingen aan voor dit netelige probleem. Bovendien kwam hij persoonlijk in het dorp poolshoogte nemen rond deze zaak . Juist bij dat bezoek was het een komen en gaan van die grote voertuigen die in ons dorp hinder veroorzaken en schade.

Graag hadden wij hem nog langer als gesprekspartner meegemaakt over zaken die de Nieuwlandse samenleving bezig houden. Met het overlijden van Cees Lodder verliest de samenleving een betrokken mens die, zoals burgemeester Harald Bergmann constateerde, ‘echt verbindingen zocht, luisterde naar de mensen en er energie in stak’.
Onze gedachten gaan bij dit verlies uit naar zijn vrouw en kinderen en anderen die hem lief en dierbaar waren.

In verband met het overlijden heeft vrijwillig molenaar Richard van Eenennaam de Buiten Verwachting in de rouwstand gezet. Dit eeuwenoude gebruik was een mooi eerbetoon aan Cees Lodder.

Namens het bestuur van de Dorpsvereniging en de Werkgroep Trekdijk
Wim Staat

No Comments Yet.

Leave a comment