Informatie werkzaamheden Trekdijk

Geachte dorpsbewoners en andere geïnteresseerden,

Zoals wethouder Doorn al eerder mailde aan de leden van de werkgroep Trekdijk, heeft het college besloten om te starten met voorbereidende werkzaamheden aan de Trekdijk. Met deze mail informeer ik u over de exacte startdatum van deze werkzaamheden.

De eerste werkzaamheden starten aankomende vrijdag (24 april). Het gaat om onderzoeken die geen onomkeerbare schade aan het gebied toebrengen. Het landschap wordt na afloop weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Denk hierbij aan archeologisch onderzoek en onderzoek naar de bodemgesteldheid. Met een graafmachine worden proefsleuven gemaakt die ook weer gedempt worden als het werk klaar is. Verder wordt onder andere met een sondeerwagen grondonderzoek uitgevoerd. Tijdens het werk staan ook een schaftwagen en enkele werkbussen in de directe omgeving van de Trekdijk geparkeerd. De verwachting is dat deze onderzoeken niet meer dan een maand in beslag nemen.

Met vriendelijke groet,

Johan Padmos
Projectleider

Beschrijving: MBurg_oranje

Gemeente Middelburg
Afdeling Leefomgeving

No Comments Yet.

Leave a comment