Category Archives: Trekdijk

Oproep voor meeting over de plannen Trekdijk

De dorpsvereniging vraagt uw aandacht voor de plannen aan de trekdijk! Voor de trekdijk is een plattegrond gemaakt met daarop ingekleurd een aantal mogelijke invullingen voor de toekomst. Dit zal uiteraard ook uw belangen raken. Want wat zullen de gevolgen zijn voor uw leefbaarheid op dit dorp? Daarom is uw steun van groot belang. Komt…
Lees meer

Politieke crisis in Middelburg: motie van afkeuring tegen college

De voltallige Middelburgse oppositie heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen het gemeentebestuur. In het dossier Trekdijk is het college volgens de oppositie beloftes niet nagekomen en is de raad onvoldoende geïnformeerd. "Het college heeft ons bewust verkeerd geïnformeerd." De motie van afkeuring is hard aangekomen in het stadskantoor. Een beschuldiging van onjuist informeren van de…
Lees meer

Architecten waarschuwen voor het verdwijnen van het open Zeeuwse landschap

MIDDELBURG - Het open Zeeland is aan het verdwijnen, aldus de architecten Taco Tuinhof en Michaël Strenk. De twee zien dat de bedrijventerreinen langs de A58 oprukken. Maar ze wijzen ook naar plaatsen als Hulst en Sint Jansteen waar ze in snel tempo worden volgebouwd. ,,Door bedrijven die vanuit Antwerpen uitwijken naar het oostelijke deel…
Lees meer