Category Archives: Trekdijk

Werkgroep Trekdijk: Enquête neemt twijfel weg over ons plan

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Het verzet van de Werkgroep Trekdijk tegen een bedrijventerrein bij Nieuw- en Sint Joosland is geen actie van een kleine groep, maar kan op ruime steun van de dorpsbewoners kan rekenen. En omgekeerd toont een enquête aan dat er juist weinig draagvlak is voor het plan van de gemeente.Lees het…
Lees meer

Vindplaats van middeleeuwse Motte aan Trekdijk verdient meer onderzoek

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Ooit stonden er bijna tweehonderd in heel Zeeland, en ruim zestig op Walcheren. Veel vliedbergen en mottekastelen zijn door boeren afgegraven om hun akker glad te maken. Af en toe komen de restanten weer aan het licht, zoals nu aan de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland.De Walcherse Archeologische Dienst…
Lees meer

Enquête inwoners Nieuw- en Sint Joosland

Zoals in de dorpskrant van april 2020 was aangekondigd, heeft de werkgroep Trekdijk in overleg met het bestuur van de dorpsvereniging besloten om een enquête te houden onder de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland.De enquête bevat 12 vragen voorafgegaan door een uitgebreide toelichting. Ze is bedoeld voor alle inwoners van 16 jaar of ouder.…
Lees meer

Informatie werkzaamheden Trekdijk

Geachte dorpsbewoners en andere geïnteresseerden, Zoals wethouder Doorn al eerder mailde aan de leden van de werkgroep Trekdijk, heeft het college besloten om te starten met voorbereidende werkzaamheden aan de Trekdijk. Met deze mail informeer ik u over de exacte startdatum van deze werkzaamheden. De eerste werkzaamheden starten aankomende vrijdag (24 april). Het gaat om…
Lees meer