Nieuws

Groene buffer:

Beste dorpsbewoners en geïnteresseerden, We kwamen op dit idee, volgens mij, (de werkgroep) : Als er aan het industriegebied niets meer te doen is, kunnen we ons best hard maken voor Eén grote groene buffer. Kijk eens of jullie hierin mee kunnen denken? Er spelen verschillende factoren een rol.  1 de gemeente heeft een groene…
Lees meer

Voorontwerpbestemmingsplan Trekdijk ter inzage

Vanaf donderdag 18 maart ligt het voorontwerpbestemmingsplan Trekdijk ter inzage. Hiermee zet het college een volgende stap naar het ontwikkelen van een bedrijventerrein op deze locatie. Het is wettelijk niet verplicht het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, maar het college doet dit wel. Zo heeft iedereen de mogelijkheid alvast een inspraakreactie in te dienen. Dit…
Lees meer

Bestemmingsplan “bedrijventerrein Trekdijk”

Nieuwe Gemeentelijke ontwikkelingen rond de Trekdijk. Foto: Ko de Visser Medio februari bereikte ons het bericht van de projectleider  “Trekdijk”, dhr. J. Padmos dat het college het bestemmingsplan “bedrijventerrein Trekdijk” gaat voorbereiden om het vervolgens ter inzage te leggen. Naar verwachting zullen de stukken in maart van dit jaar voor een periode van zes(6) weken…
Lees meer