Bestuur Dorpsvereniging

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Vacant
Marijke Janse
Scheldepoortstraat 24
e-mail: mcjanse24@gmail.com
tel: 06 19 98 90 89
Jan Gabriëlse Molendijk 51 0118-465964
Overige bestuursleden:

Peter Joosse
Binnendijk 3
0118-603357

Arjan Westeneng
Oude rijksweg 6
06-20137580
Waarnemend Voorzitter
Jos Vastenhoud,
Oude Rijksweg 12
Deze bestuursfunctie is nog vrij!
Redactie  Krina en Ko de Visser krinko@zeelandnet.nl

Typewerk, vormgeving en eindredactie

Krina en Ko de Visser, 0118-602255 Willem Staat, 0118-603627
Website www.nieuwsintjoosland.nl   Beheer Ard Ridderbos beheer.nieuwsintjoosland@gmail.com
Ledenadministratie Jan Gabriëlse jannet@zeelandnet.nl  
Lidmaatschap:  € 5,00 per kalenderjaar Rekeningnummer: NL86 RABO 0303851783 Ten name van: Dorpsvereniging Nieuw en Sint Joosland


Erelid Dorpsvereniging
Krina de Visser