Recent Posts by Gemeente Middelburg

‘Bericht aan de gemeenteraad n.a.v. raadsvoorstel participatie Trekdijk’

'Bericht aan de gemeenteraad n.a.v. raadsvoorstel participatie Trekdijk' Namens de werkgroep Trekdijk maken John de Rijke en Hans van Hal, bijgestaan door juridisch adviseur Ron Thiry, deel uit van het op initiatief van de gemeente gevormde Participatieteam Trekdijk. Ook de wijk Mortiere en de Middelburgse bedrijvenclub is gevraagd zich in dit team te laten vertegenwoordigen.…
Lees meer

Geschiedenis

Geschiedenis zoals beschreven in boek "Middelburg" uit 1988 In 1603 kocht de stad Middelburg een ten oosten van Walcheren gelegen schor aan. Deze schor, die zich tussen Walcheren en Zuid-Beveland nabij de ingang van de Middelburgse haven (gegraven 1532-1535) bevond, droeg de fraaie naam „De Stinckaert" en werd in 1644 ingedijkt. Spoedig nadien ontstond het…
Lees meer

Viering uitbreiding Lonneboot

Te kleine Lonneboot werd door sluiting bedreigd maar viert nu uitbreiding van de school Dik twintig jaar jaar geleden dreigde opheffing van De Lonneboot door een tekort aan leerlingen. Hoe anders is het nu: woensdag vierde de basisschool in Nieuw- en Sint Joosland de uitbreiding met twee lokalen en een nieuwe bibliotheek.
Lees meer

‘Hoe verder met de Trekdijk?’

'Hoe verder met de Trekdijk?' De massale protesten van Nieuwlanders en medestanders eerder dit jaar tegen de plannen met de Trekdijk zijn vooralsnog niet voor niets geweest. De nieuwe coalitie heeft in haar akkoord opgenomen dat het van belang is om in de besluitvorming over de Trekdijk een nieuwe start te maken. Er gaat daartoe…
Lees meer

Recent Comments by Gemeente Middelburg

No comments by Gemeente Middelburg yet.